Bestellen

Abonnementen

Leden van de vzw Vereniging van Antwerpse Bibliofielen ontvangen na betaling van het lidmaatschap jaarlijks twee nummers van De Gulden Passer. Het lidmaatschap voor leden die in België verblijven bedraagt 30 euro voor wie nog geen dertig jaar oud is, anderen betalen 40 euro per jaar.

Instellingen kunnen zich voor 40 euro per jaar (excl. verzendkosten) abonneren.

Losse nummers

U kunt nog een aantal oudere nummers van De Gulden Passer bestellen. Daarvoor stuurt u deze bestelbon ingevuld naar:

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw
Vrijdagmarkt 22
B-2000 Antwerpen
pierre.meulepas@stad.antwerpen.be