De Gulden Passer

De Gulden Passer is een internationaal gereputeerd tijdschrift voor boekwetenschap dat twee maal per jaar verschijnt, eind juni en eind december. Alle aspecten die verband houden met de productie, distributie en consumptie van het boek en ander drukwerk, oud en nieuw, komen erin aan bod. Vroeger richtte het tijdschrift zich vooral op de Nederlanden, maar de jongste jaren biedt het ook ruimte aan ander vernieuwend boekwetenschappelijk onderzoek. Als uitgave van de vzw Vereniging van Antwerpse Bibliofielen krijgt het verzamelen van boeken, efemeer drukwerk en gerelateerde objecten bijzondere aandacht.

Elk nummer bevat een aantal wetenschappelijke artikelen die steeds aan dubbel blind peer review worden onderworpen. Daarnaast biedt het tijdschrift plaats aan rubrieken zoals Bibliografische Notities, Bijdragen, Aanwinsten uit Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Boekbesprekingen en Signalementen. Ook voor deze rubrieken kan de redactie een beroep doen op externe experts. Voor alle teksten geldt dat de redactie steeds in volle onafhankelijkheid oordeelt over de publicatie ervan.

De Gulden Passer accepteert teksten in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits. Om de toegankelijkheid van alle teksten te garanderen, worden bij artikelen en langere bijdragen samenvattingen in verschillende talen opgenomen.

Elektronische toegang tot oudere jaargangen

De Gulden Passer promoot de toegankelijkheid van het onderzoek. Jaargangen ouder dan vijf jaar zijn in principe vrij toegankelijk via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Op dit ogenblik loopt er nog een proefproject in samenwerking met de DBNL om kwesties in verband met het auteursrecht uit te klaren. Auteurs vinden hier meer informatie over dit proefproject.

De jongste jaargangen blijven voorlopig enkel op papier toegankelijk. U kan zich abonneren door lid te worden van de vereniging of nummers kopen in de webshop.

Vormgeving

De vormgeving van De Gulden Passer is in handen van Louis van den Eede, de fotoredactie wordt verzorgd door Frederik Hulstaert. Het tijdschrift wordt gedrukt bij Albe De Coker in Hoboken.

Advertenties

Voor advertenties gelieve de voorwaarden hier te raadplegen.

                    Met de steun van de Universitaire Stichting

Wij werken prettig samen met:

VMPM
HLH
VWB
MPM
Biblio
WEG
Biblio
MEDinART

© 2019 Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer: Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website. Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd). Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag. Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje. Dank voor de medewerking!