Inhoud

De Gulden Passer wil dat lezers beter toegang krijgen tot de oudere jaargangen. Om die reden doet De Gulden Passer mee aan een pilootproject van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) dat als doel heeft om de beschikbaarheid van Vlaams materiaal in de DBNL te vergroten.

De uitgever heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, waar de DBNL is ondergebracht. Met ingang van 3 februari 2020 is De Gulden Passer volledig online beschikbaar gesteld via DBNL. Recente jaargangen zullen met een vertraging van vijf jaar online worden gebracht.

Mocht u als auteur bezwaar hebben tegen online beschikbaarstelling van uw bijdrage(n) aan De Gulden Passer, dan is het uiteraard te allen tijde mogelijk uw publicatie(s) ontoegankelijk te maken (opt-out). U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie via johanselaer@skynet.be. Uw bijdragen zullen dan zo snel mogelijk afgeschermd worden op de DBNL.

Inhoudstafels

Hier vindt u een inhoudsopgave van De Gulden Passer vanaf jaargang 56 (1978). Voor een index op de eerste twintig jaargangen, zie Am. Dermul, De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Register I-XX (1923-1942), Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1943. De oudere nummers worden gedigitaliseerd door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De links ernaar staan lager op deze pagina.

Inhoudstafels via DBNL

Gedigitaliseerde jaargangen

Met de steun van de Universitaire Stichting

De uitgever heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, waar de DBNL is ondergebracht. Met ingang van 3 februari 2020 is De Gulden Passer volledig online beschikbaar gesteld via DBNL. Recente jaargangen zullen met een vertraging van vijf jaar online worden gebracht.

Mocht u als auteur bezwaar hebben tegen online beschikbaarstelling van uw bijdrage(n) aan De Gulden Passer, dan is het uiteraard te allen tijde mogelijk uw publicatie(s) ontoegankelijk te maken (opt-out). U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie via johanselaer@skynet.be. Uw bijdragen zullen dan zo snel mogelijk afgeschermd worden op de DBNL.

Wij werken prettig samen met:

VMPM
HLH
VWB
MPM
Biblio
WEG
Biblio
MEDinART

© 2019 Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer: Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website. Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd). Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag. Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje. Dank voor de medewerking!