Geschiedenis

.
.
.

e Vereniging van Antwerpse Bibliofielen werd opgericht in 1877.

,

Initiatiefnemer was Max Rooses (1839-1914), conservator van het kort tevoren geopende Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.

De eerste voorzitter was politicus en belangrijk verzamelaar Gustave van Havre (1817-1892).

De vereniging stelde zich ten doel archiefstukken en handschriften met betrekking tot de geschiedenis van Antwerpen te publiceren en zeldzame drukken in facsimile uit te geven. 

Vanaf 1923 legde de vereniging zich toe op de publicatie van het tijdschrift De Gulden Passer

Om de contacten tussen haar leden te bevorderen organiseert de vereniging sinds 1993 excursies naar bijzondere boekencollecties in binnen- en buitenland. De eerste uitstap bracht de deelnemers naar de Gheraert Leeu-tentoonstelling in Gouda. Later volgden bezoeken aan onder andere de Dombibliothek te Hildesheim, privé-bibliotheken in Loppem en Marke, de seminariebibliotheken van Luik en Brugge, de Bibliotheca Thysiana te Leiden en de Stiftsbibliothek te Xanten.

De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen telt onder haar leden boekhistorici, typografen, verzamelaars en antiquaren in het hele Vlaamse land en in Nederland. De vereniging heeft haar zetel sinds haar ontstaan in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet te Antwerpen.

Literatuur: Carel Debaive, ‘De “Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen” en haar orgaan, “De Gulden Passer”‘, in Wetenschappelijke Tijdingen, 6 (1941), kol. 166-168, 177-188 (ook separaat verschenen); Leon Voet, ‘”Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen” honderd jaar. 1877-1977’, in De Gulden Passer, 56 (1978), p. 8-20 (ook separaat verschenen).

Wij werken prettig samen met:

VMPM
HLH
VWB
MPM
Biblio
WEG
Biblio
MEDinART

© 2019 Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer: Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website. Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd). Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag. Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje. Dank voor de medewerking!