Publicaties Oud

Naast De Gulden Passer geeft de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen nog andere publicaties uit. Voor zover deze nog voorradig zijn, kan u ze bestellen met deze bestelbon.

 • Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen. Nieuwe reeks
 • Bulletijn van de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen
 • Maatschappij [later: Vereeniging] der Antwerpsche Bibliophilen. Uitgaven. Eerste reeks
 • Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Uitgaven. Nieuwe [later: Tweede] reeks
 • Varia

Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen.
Nieuwe reeks

 1. Koen de Vlieger-de Wilde (ed.), Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen | Directory of Seventeenth-Century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders, 2004. 168 p. Ill.
 2. Marcus de Schepper, ABC. Antwerpse bibliofiele collecties. Catalogus bij de tentoonstelling in de Bibliotheek Stadscampus Universiteit Antwerpen, 19 maart-30 april 2005, 2005. 80 p. Ill.
 3. Pierre Delsaerdt & Evelien Kayaert (eds.), Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst. Handelingen van het congres gehouden in Antwerpen op 10 december 2004, 2005. 147 p. Ill.
 4. Elly Cockx-Indestege, Dirk Imhof, Hubert Meeus & Norbert Moermans, Ortelius’ Spieghel der Werelt. Een facsimile voor Francine de Nave | Ortelius’s Spieghel der Werelt. A Facsimile for Francine de Nave, 2009. 3 vol. Ill.
 5. Marcus de Schepper (ed.), Illuminatie, illustratie, boekband & bibliotheek in de Noordelijke Nederlanden. Toogmiddag in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen 30 maart 2012 bij het verschijnen van het Liber amicorum voor Jos. M.M. Hermans (†2007), 2012. 80 p. Ill.
 6. Marcus de Schepper, Zeldzaam? Wonderlijk! Verrassingen uit verzamelingen van Antwerpse Bibliofielen. Catalogus bij de tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 25 september-2 november 2014, 2014, 93 p. Ill.

Bulletijn van de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen

 1. Volume 1 (1878-1881)
 2. Volume 2 (1882-1886)

Maatschappij [later: Vereeniging] der Antwerpsche Bibliophilen.
Uitgaven. Eerste reeks

 1. [Max Rooses & Ph. Rombouts (eds.)], Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken der St. Lucasgilde (1616-1617), Antwerpen: P. Kockx, 1878. XVII, 108 p.
 2. Leo de Burbure (ed.), De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw naar gelijktijdige handschriften, Antwerpen: P. Kockx, 1878. XI, 22 p.
 3. P. Génard (ed.), De gebroeders Van der Voort en de Volksopstand van 1477-1478. Verhalen en ambtelijke stukken, Antwerpen: P. Kockx, 1879. XIII, 145 p.
 4. K. Ruelens (ed.), Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, vol. I, Antwerpen: P. Kockx, 1879. XXV, 206 p.
 5. Gust. van Havre (ed.), Chronijck der stadt Antwerpen, toegeschreven aan den notaris Geeraard Bertrijn, Antwerpen: P. Kockx, 1879. IV, 256 p.
 6. Max Rooses (ed.), Kilianus. Latijnsche gedichten, Antwerpen: P. Kockx, 1880. XXXIV, 146 p.
 7. K. Ruelens (ed.), Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, vol. II, Antwerpen: P. Kockx, 1880. 237 p.
 8. Th. van Lerius, Biographies d’artistes anversois, vol. I, Antwerpen: P. Kockx, 1880. VIII, 264 p.
 9. K. Ruelens (ed.), Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, vol. III, Antwerpen: P. Kockx, 1881. 235 p.
 10. Ph. Rombouts (ed.), Certifacts délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant à la charge du Prototypographe, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste, 1881. VIII, 104 p.
 11. Th. van Lerius, Biographies d’artistes anversois, publiés par P. Génard, vol. II, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste, 1881. 394 p.
 12. Max Rooses (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. I, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste, 1883. V, 320 p.
 13. G. van Havre, Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois, vol. I, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste, 1883. VII, 297 p. Ill.
 14. G. van Havre, Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois, vol. II, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste, 1884. 410 p. Ill.
 15. Max Rooses (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. II, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1885. 320 p.
 16. Emile Spanoghe (ed.), Synonymia latino-teutonica (ex Etymologico Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw, vol. I, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1889. CLXIV, 351 p.
 17. Ch. Ruelens (ed.), Le Passetemps de Jehan Lhermite, vol. [I], Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1890. 314 p. Ill.
 18. Emile Spanoghe (ed.), Synonymia latino-teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw, vol. II, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1892. 456, CLXVI-CXCV p.
 19. J.P.N. Land (ed.), Van de Hooft-Deuchden. De eerste tucht-verhandeling door Arnout Geulinckx, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1895. XLIV, 248 p.
 20. E. Ouverleaux & J. Petit (eds.), Le passetemps de Jehan Lhermite, vol. II, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1896. VI, 413 p.
 21. M. Rooses (ed.), Icones veterum aliquot, ac recentium medicorum, philosphorumque elogiolis suis editae, opera I. Sambuci. Nagedrukt in fac-simile volgens de uitgave van Plantin van 1574, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1901. VII , 67 p. Ill.
 22. E. Spanoghe & J. Vercouillie (eds.), Synonymia latino-teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw, vol. III, Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1902. VI, 304 p.
 23. Fernand Donnet, Het jonstich versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer De Olijftak sedert 1480, Antwerpen: J.E. Buschmann; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907. 670 p.
 24. Emiel Dilis (ed.), De rekeningen der rederijkkamer De Olijftak over de jaren 1615-1629, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1910. 264 p.
 25. J. de Bosschere (ed.), De kerken van Antwerpen (schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de XVIIIe eeuw beschreven door Jacobus de Wit, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1910. IX, 170 p. Ill.
 26. Max Rooses (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. III, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1911. 371 p.
 27. Jan Denucé, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantin, vol. I, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912. X, 298 p. Ill.
 28. Jan Denucé, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantin, vol. II, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913. VI, 362 p.
 29. Jan Denucé (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. IV, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1914. XII, 320 p.
 30. Jan Denucé (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. V, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. VII, 331 p.
 31. Jan Denucé (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. VI, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1916. XI, 321 p.
 32. Jan Denucé (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. VII, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918. XI, 363 p.
 33. (idem)
 34. Jan Denucé (ed.), Correspondance de Christophe Plantin, vol. VIII-IX, Antwerpen: De Groote Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918. IX, 637 p.
 35. Émile H. van Heurck, Les Harrewijn: Jacques, Jacques-Gérard, François, Jean-Baptiste et leurs descendants, Anvers: J.-E. Buschmann, 1920. 40 p. Ill.
 36. J. Grietens (ed.), Antigone van Sophocles, vertaald door Cornelis van Ghistele, gedrukt door Simon Cock in 1556, Antwerpen: De Groote Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijfhoff , 1922. XVIII, 92 p. Ill.
 37. Maurits Sabbe (ed.), Briefwisseling van de gebroeders Verdussen, 1669-1672, vol. I, Antwerpen: [Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen]; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923. XLVI, 143 p. Ill.
 38. H. Bosmans (ed.), La “Thiende” de Simon Stevin. Fac-similé de l’édition originale plantinienne de 1585, Anvers: [Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen]; La Haye: Martinus Nijhoff, 1924. 41, [33] p. Ill.
 39. R. Verdeyen (ed.), Colloquia et dictionariolum septem linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616, vol. I, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926. CXXII p. Ill.
 40. R. Verdeyen (ed.), Colloquia et dictionariolum septem linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616, vol. II, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1925. [222] p.
 41. Maurits Sabbe, Peeter Heyns en de nimfen uit den Lauwerboom. Bijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in de 16e eeuw, Antwerpen: s.n.; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, [1929]. 118 p. Ill.
 42. R. Verdeyen (ed.), Colloquia et dictionariolum septem linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616, vol. III, Antwerpen: s.n.; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1935. XVIII, 159 p.
 43. Maurits Sabbe (ed.), Briefwisseling van de gebroeders Verdussen, 1669-1672, vol. II, Antwerpen: s.n.; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1936. 159 p.
 44. J. van Mierlo (ed.), Vander dochtere van Syon. Fac-simile-druk, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1941.10, [32] p. Ill.
 45. P. de Keyser (ed.), Salighe meditacie des lijdens van ons Liefs Heeren op die seuen ghetiden. (Antw., Thomas vander Noot, c. 1505), Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1942. 51 p.
 46. Antwerpen’s glorie in de XVIe eeuw. Inleiding door Frank van den Wijngaert, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel,1944. 15 p. 5 losse pln.

Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
Uitgaven. Nieuwe [later: Tweede] reeks

 1. R.J. Willemyns (ed.), Dirck Buysero’s Korte beschrijvinge van Parys, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1942. XV, 153 p. Ill.
 2. Gilbert Degroote (ed.), Jan van den Dale. Gekende werken. Met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1944. 223 p. Ill.
 3. Luc Indestege (ed.), Tboeck vanden leven ons heeren Iesu Christi (Geeraert Leeu, Antwerpen, 1487). Facsimile-druk van de houtsneden, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1952. XIV, 140 p. Ill. [overdruk van De Gulden Passer 29 (1951) 1-4]
 4. C. Kruyskamp (ed.), Dichten en spelen van Jan van den Berghe, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1950. XXIX, 151 p. Ill.
 5. M. van Durme (ed.), Supplément à la Correspondance de Christophe Plantin, Anvers: De Nederlandsche Boekhandel, 1955. 407 p.

Varia

 • G.M. Bruto, La institutione di una fanciulla nata nobilmente | L’institution d’une fille de noble maison, Antwerpen: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1955. Geb. [Facsimile van de editie uit 1555; bijlage bij De Gulden Passer 32 (1954)]
 • Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal Congres voor boekdrukkunst en humanisme, 4-10 september 1955, Antwerpen: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1956. 385 p. Ill. [overdruk van De Gulden Passer 33 (1955) 3-4; 34 (1956) 1-4]
 • Henry L.V. de Groote, Vijftig jaar boekdrukkunst te Antwerpen 1764-1814, Antwerpen: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1961. 152 p.
 • Handschrift en druk. Lezingen gehouden in de sectie boek- en bibliotheekwezen van het 24ste Filologencongres te Leuven (6-8 april 1961), Antwerpen: [Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen], 1961 [overdruk van De Gulden Passer 39 (1961) 3-4]
 • Georges Collin, Une ode à Philippe II, écrite, imprimée et reliée par Plantin, Antwerpen: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1967. 31 p. Ill. [overdruk van De Gulden Passer 43 (1965), p. 64-90]
 • L. Brouwers, Brieven van Carolus Scribani (1561-1629), Antwerpen: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1972. 272 p.
 • Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof. dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Antwerpen: Vereeniging van de Antwerpsche Bibliophielen, 1975. 466 p. Ill. [overdruk van De Gulden Passer 52 (1974); 53 (1975)]

Wij werken prettig samen met:

VMPM
HLH
VWB
MPM
Biblio
WEG
Biblio
MEDinART

© 2019 Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer: Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website. Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd). Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag. Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje. Dank voor de medewerking!